top of page

SCMC Alumni

43rd SCMC

President: Stephen Chen Zhi Peng
Vice President (Internal Affairs)/ Acting Sports Director: Quek Joo Yee

Vice President (Relations)/ Acting Alumni Relations Director/ Acting Communications Director: Ooi Shi Hui

Vice President (Freshmen Orientation Projects): Aristia Ho Zhen Yi

Honorary Treasurer: Kimmie Leow Wei Xuan

Honorary General Secretary: Kimberly Leow Wei Han

Welfare Director: Freedy Tan Wei You

Science Volunteer Corps Director: Delphine Loke Pei Zhi

Science Camp Director: Chester Yap Jie Ren

Science Orientation Week Director: Fung Yi Zher Melissa

Receiving and Giving Director: Gong Xin Hui Sharon

Flag Director: Kevin Zhu Chun Yin

Bash Director: Ng Ching Wen Kellianne

IMG_0269.jpg

42nd SCMC

President: Richmond Sin Jing Xuan
Vice President (Internal Affairs): Kristal Ong Cheow Tong

Vice-President (Freshmen Orientation Projects)/ Acting RAG Director/ Acting Flag Director: Teo Wei Kan

Honorary Treasurer: Leo, Qi Jie Justin

Honorary General Secretary: Lee En Xuan 

Vice President (Relations): Liew Hoe Yin Darius Dylan

Alumni Relations Director: Wong Xin Yu (Syndey)

Communications Director: Hung Yun Xuan

Welfare Director: Adelle Choo Hui Ying

Science Volunteer Corps Director: Wayne Ng Jun Cheng

Sports Director: Fanya Tan Ying Xuan

Science Camp Director: Choo Wei Jie, Darren

Science Orientation Week Director: Ong Jing Min

Bash Director: Linus Tan Yu Han

Edited (104 of 113).jpg
bottom of page